Játékszabályzat

Nyerj 2 éjszakát a Vintage szobába” - Játékszabályzat

 

1. A játék neve, szervezője

Jelen szabályzat vonatkozik a Tető Centrum 95 Kft. (székhely: 3300, Eger, Radnóti Miklós utca 48.; továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://facebook.com/1552Hotel Facebook oldalon futó nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a Nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban az 1552 Hotel munkavállalói, valamint javukra egyéb szerződés alapján munkát végző személyek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, valamint az Adatkezelési tájékoztatót, és azokat feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot, az Adatkezelési tájékoztatót vagy azok bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék időtartama, menete

A Játék időtartama: A Játék 2023. 12. 15. napján kezdődik és 2023.12.20. napjáig tart.  A Játék menete: azok között, akik a https://1552hotel.hu/ weboldalon feliratkoznak a hírlevélre, vagy a fizetett Facebook hirdetésben szereplő Nyereményjáték adatlapot kitöltik és beküldik (ezáltal ott feliratkoznak a 1552 Hotel hírlevelére), 

egy 100.000 forint értékű ajándékutalványt sorsolunk ki, mely beváltható az 1552Hotel Vintage szobájában. 

A sorsolás időpontja: 2023. 12. 21. 

A Nyertessel email üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot, a nyertes nevét az 1552 Hotel Facebook oldalon közzétesszük.

4. Nyeremények, nyertesek

Egy 100.000 forint értékű ajándékutalványt sorsolunk ki, mely beváltható az 1552Hotel Vintage szobájában. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

- nem múlt el 18 éves;

- ha a Megbízott megkeresésére 2 munkanapon belül nem válaszol;

- ha nem lehet felvenni a nyertessel email üzenet formájában a kapcsolatot;

- egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;

- jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

A nyeremény 2024. január 1-je és 2024. március.29-e között használható fel!

 

Nyertesek értesítése

A Nyertessel email üzenet formájában vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük vele a nyeremény átvételének részleteit. Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, a Nyertes nem jogosult a nyereményre. A Nyertes személyének megállapításához és ellenőrzéséhez az 1552Hotel kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.

Tartaléknyertes

A tartaléknyertes nyereményigénye abban az esetben lép életbe, amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, vagy a Nyertes az értesítést követő 2 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervező által megadottak szerint.

5. Nyeremények kézbesítése

A nyereményt a Nyertes személyesen, vagy online utalvány formájában veheti át, előzetes egyeztetést követően az 1552 Boutique Hotelben (3300, Eger, Zalár utca 11.) A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és az 1552 Boutique Hotelt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

6. Az 1552 Hotel felelőssége

Az 1552 Hotel kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve az értesítés késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károkért.

7. Adatkezelés és adatvédelem

Szervező a Játékban részt vevő személyek személyes adatait kezeli, melyről részletes tájékoztató a „Nyerjen 2 éjszakát a Vintage szobába” nyereményjáték Adatkezelési tájékoztatójában található. A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, a részt vevő személy (érintett) hozzájárulásán alapul.

8. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy az 1552 Hotel fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból. Az 1552 Hotel fenntartja a jogot a játékszabály megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.

 

MEGÉRI ITT FOGLALNI!
Legjobb ár garancia
Azonnali visszaigazolás
Aktuális ajánlatok
Nincs foglalási díj
extra 5 % kedvezményt adunk, ha máshol kedvezőbb ajánlatot talál rólunk
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy mindig értesüljön az aktuális és friss ajánlatainkról, kedvezményeinkről, híreinkről.